Mesterregisteret

Søk i Norges offentlige register for godkjente håndverksmestere. I registeret finnes det rundt 14 500 mestere i over 70 ulike fag.